Scholarship

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก โครงการทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (เริ่มการศึกษา สิงหาคม 2565)  นักศึกษาไทย : สมัครตั้งแต่วันนี้ – 12 มิถุนายน 2565  นักศึกษาต่างชาติ : สมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2565  สมัครผ่านเว็บไซต์ : https://admission.kmutt.ac.th หรือ http://petchra.kmutt.ac.th  รายละเอียดการรับสมัคร : https://cutt.ly/nOBS6XE    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา โทร. 02-470-8425, E-mail: admission@kmutt.ac.th

Department of Education and Skills, the Higher Education Authority ประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ แจ้งให้ทุนระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปี 2022-2023 จำนวน 60 ทุน แก่ผู้สมัครnon-EU/EEAที่มีความสามารถสูง ในการมาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของไอร์แลนด์แบบเต็มเวลา 1 ปี Government of Ireland (GOI) International Education Scholarships เป็นทุนไม่จำกัดสาขาที่มีมูลค่า สูงสุดไม่เกิน £10,000เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของนักศึกษาและค่าครองชีพ โดยสามารถใช้ทุนในระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ซึ่งอาจเป็นในลักษณะต่าง ๆ ใน 4 ข้อนี้ ได้แก่

ข่าวดีสำหรับน้องๆ เยาวชน มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ได้มอบโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ให้กับน้องๆ ที่ต้องการเรียนต่อชั้น ม.1 , ม.4 หรือ ปวช.1 มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2565 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-677-8888 ต่อ 1221 , 1222 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน เป็นนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ ปวช.1 ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดบุพการี หรืออยู่ในอุปการะของบุคคลอื่น ที่มีรายได้รวมต่ำกว่า 150,000 บาทต่อปี อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารการคมนาคมยากลำบาก มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่น ขยัน หมั่นเพียรที่จะศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ไม่รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากหน่วยงานใด ๆ เช่น กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ถึง มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา เลขที่ 8 ถนนรางน้ำ

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565   ประเภททุนการศึกษา -ทุนประเภทที่ 1 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 100 % และมีค่าครองชีพ (ปีละ 30,000 บาท) -ทุนประเภทที่ 2 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 100 % -ทุนประเภทที่ 3 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 50 % -ทุนประเภทที่

บริติช เคานซิล เดินหน้าส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและบทบาทด้านอาชีพในแวดวง STEM ให้แก่ผู้หญิง ผ่านการสนับสนุนทุนการศึกษา Women in STEM อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สำหรับผู้หญิงที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทและ Early Academic Fellowship สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ หรือ STEM ในมหาวิทยาลัย ณ สหราชอาณาจักร โดยในปีการศึกษา 2565/66 นี้ มีทุนรวมทั้งสิ้นจำนวน 29 ทุน จาก 6 มหาวิทยาลัยชั้นนำ สำหรับผู้หญิงใน 8 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม โดยทุนดังกล่าวเป็นทุนเต็มจำนวนที่ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พักอาศัย ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล ตลอดจนค่าใช้จ่ายพิเศษสำหรับผู้ที่มีบุตร โดยจากผลสำรวจของ(UNESCO) พบว่าปัจจุบันทั่วโลกมีสัดส่วนนักวิจัยเพศหญิงไม่ถึงร้อยละ 30 และมีนักเรียน/นักศึกษาหญิงเพียงร้อยละ 30  ที่เลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ STEM ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเพื่อขอรับทุนได้ถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม www.britishcouncil.org/study-work-abroad/in-uk/scholarship-women-stem

โอกาสมาแล้วสำหรับน้อง ๆ ม.ปลายที่มีแผนศึกษาต่อต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) และมหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์ ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนไทยระดับมัธยมปลาย ที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเตรียมความพร้อมปริญญาตรีไฮบริดนิวซีแลนด์ รุ่นที่ 2 โดยผู้ที่เรียนจบหลักสูตรเตรียมความพร้อมปริญญาตรีนี้ (เทียบเท่าจบป.ตรีปี1) จะสามารถนำไปยื่นเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีไฮบริดนิวซีแลนด์ได้ทันที และเรียนต่อป.ตรีอีกเพียง 3 ปี ในมหาวิทยาลัยโอทาโกและมหาวิทยาลัยทุกแห่งของนิวซีแลนด์ หลังเรียนจบยังสามารถทำงานต่อในนิวซีแลนด์ได้สูงสุดอีก 3 ปี โดยน้อง ๆ ที่สนใจสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2565 สำหรับน้อง ๆ ที่ภาษาอังกฤษเทียบเท่า IELTS 5.0 ทางมหาวิทยาลัยโอทาโกมีทุนการศึกษาเรียนภาษาอังกฤษ 8 สัปดาห์ก่อนเริ่มเรียน พร้อมเปิดโอกาสรับทุนการศึกษา

ทุนดี ๆ มาอีกแล้ว สำหรับน้องๆ ปวส. ที่กำลังหาที่เรียน เรียนฟรีมีงานทำ ปักหมุดกรอกข้อมูลด่วน https://forms.gle/WUF3Ls71kfQsLGhW8 กรอกปุ๊บมีสิทธิ์ รอสัมภาษณ์ปั๊บ จำนวนจำกัด เรียนฟรี 100 % จำนวน 100 ทุน !! มีรายได้ระหว่างเรียน เมื่อจบการศึกษามีงานรองรับ 100 % ทุนทวิภาคีเซ็นทรัล โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) 2 ปี ……………………………………..

พีไอเอ็มขอเชิญชวนน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า / ปวช.-ปวส. และ กศน. ที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ร่วมงาน “มหกรรมทุน PIM ครบที่สุดเรื่องทุนการศึกษา” สนามสอบ #DEK65 สามารถสมัคร online หรือ onsite สมัครฟรี สอบฟรี ไม่ตัดสิทธิ์ TCAS พร้อมชิงทุนการศึกษาปริญญาตรีตั้งแต่ 28,000 – 370,000 บาท พิเศษกับกิจกรรม Mini Open House เปิดบ้านพาทัวร์พีไอเอ็ม ชมห้องฝึกปฏิบัติการสุดล้ำ เพื่อค้นหาตัวตนเลือกเรียนตามความสนใจในหลายสาขาวิชา อาทิ การจัดการธุรกิจการบิน อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว การจัดการโลจิสติกส์และคมนาคมขนส่ง ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ การสอนภาษาจีน นิเทศศาสตร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการองค์การ การจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอาคาร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรนวัตและการจัดการ การจัดการธุรกิจอาหาร บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นๆ อีกเพียบ พร้อมปรึกษาการเรียน เส้นทางอาชีพในอนาคต จากพี่ๆ แนะแนว ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 65 ณ